Cẩm nang - Tư vấn

Arboleda Chardonnay- Rượu vang tốt nhất dành cho Sushi

02:52 14/04/2018

Arboleda Chardonnay được chọn là loại RƯỢU VANG TỐT NHẤT DÀNH CHO SUSHI  tại Giải Thưởng Rượu vang của Phụ nữ Nhật Bản Sakura năm 2017, đây là cuộc thi rượu vang quốc tế lớn nhất tại Nhật Bản, nơi có hội đồng chuyên gia rượu vang nữ gồm có các chuyên gia thử nếm, các nhà báo chuyên viết về rượu vang và các nhà sản xuất.

Arboleda Chardonnay- Rượu vang tốt nhất dành cho Sushi